วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2022
ดินแดน Transbaikal

ดินแดน Transbaikal

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาค ศูนย์กลางการบริหาร: เมือง Chita ก่อตั้งขึ้นในปี 1653 ภูมิภาคนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2008 โดยมีการรวมภูมิภาค Chita ...

เรียกดูตามหมวดหมู่

เรียกดูตามธีม

โฆษณา